Výstavy

Trvalá výstava

Výstava »Hledání stop v Sasku –  rod pánů z Schönbergu v osmi stoletích« přibližuje prastarý saský šlechtický rod pánů z Schönbergu, jehož příslušníci zastávali řadu vysokých míst v saském státě a správě a pocházeli z něho také opati a abatyše v saských klášterech. Zvláštní jsou dva obrazy umělce Ferdinanda von Rayski: »Grenadýři ve sněhu« a »Bitva u Borodina«.

Pro individuální prohlídku jsou k dispozici audioprůvodce pro děti a dospělé. Ty jsou k zapůjčení zdarma na pokladně zámku.

Zámek Nossen sloužil jako rytířský hrad, sídlo opatství a kurfiřtský lovecký zámek. Později jako sídlo správy a soudu, o čemž dodnes vypravují věžní žalář a vězeňské kobky. Části expozice vypravují o proměnlivé historii zámku, o urozených hostech jako byl Napoleon a hraběnka Coselová a vykreslují osudy saských šlechtických rodů mimo královský dvůr.

Od roku 2012 se každoročně měnící zvláštní výstava věnuje saské šlechtě, jejímu životu a působení.

Kontakt

Zámek Nossen

Am Schloß 3 | 01683 Nossen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35242 504-35
nossen@schloesserland-sachsen.de

Zámek Nossen sloužil v minulosti jako rytířský hrad, sídlo opatství, kurfiřtský lovecký zámek a správní sídlo. V 1. podlaží západního křídla se dozvíte více o historii správního sídla a loveckého zámku a můžete se informovat o vývoji mincovnictví a novodobém výkonu soudnictví. Figurální scéna s audioinstalací inscenuje autentické soudní jednání ve správním sídle Nossen. V Kurfiřtské a Krbové komnatě je možno vytušit dávnou nádheru loveckého zámku.

Sklep v jižní věži západního křídla - nazývané také věží Lipse Tulliana - ukrývá cca 10m hlubokou hladomornu. Audiohra znázorňuje osud jednoho z obyvatel. Ve věznici si můžete prohlédnout mučírnu (rekonstrukce) a novodobé vězeňské cely z doby, kdy zde byla trestní věznice.

Tip na výlet

Vězení a mučení

Zločiny existují už tak dlouho jak je lidstvo staré, trest odnětí svobody však nikoliv. Ten se objevuje teprve s klášterními vězeními: pokání namísto odplaty, aby provinilec našel opět cestu ke správnému životu. V 19. století se kromě ochrany veřejnosti také začíná myslet na resocializaci uvězněných.

Trasu najdete zde

aktivní fanoušci středověku milovníci kultury Všechny

Pamětihodnosti v okolí