Historie

Rytířský hrad a opatské sídlo

V roce 1185 je rytíř von Nuzzin poprvé zmíněn jako vlastník hradu na skalním ostrohu. Jak hrad vypadal, není však známo. V roce 1315 přebírají hrad biskupové z Míšně, než ho v roce 1436 prodávají klášteru Altzella. Až do zrušení kláštera v roce 1540 zůstává zámek útočištěm opatů.

Kurfiřtský lovecký a cestovní tábor a správní sídlo

Po reformaci se z bývalého majetku kláštera Altzella stalo panství Nossen. Své sídlo obdrželo na hradě Nossen, jenž kurfiřt August od roku 1554 nechal přestavět za využití strženého materiálu z kláštera na reprezentativní renesanční zámek. Z této doby pochází západní část se třemi kruhovými věžmi, připomínajícími zámek v Moritzburgu a také Obří sál, z nějž dodnes části slouží jako prostory pro pořádání akcí. Svůj dnešní vzhled získal zámek na konci 17. století.

Správní sídlo a sídlo soudu

V roce 1630 se stal zámek Nossen také sídlem hejtmana a sloužil až do 19. století především jako správní sídlo.  Zde se nacházel důchodní úřad a také justiční úřad se soudem a žalářem. Od 19. století zámek postupně »osiřel« a byl mimo jiné využíván jako pobočka trestní věznice ve Waldheimu, jako městské vlastivědné muzeum a obytný dům.

Po stopách saských šlechtických rodů

V roce 1945 bylo panství Nossen zrušeno. Vlastivědné muzeum Nossen se rozšířilo do dalších místností v západním křídle. V roce 1993 převzal zámek Svobodný stát Sasko a spolu s klášterem Altzella z něho udělal samostatnou správní jednotku. Od roku 1996 představují trvalá a zvláštní výstavy proměnlivou historii místa a připomínají téměř zapomenutou šlechtu v Sasku.

Kontakt

Zámek Nossen

Am Schloß 3 | 01683 Nossen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35242 504-35
nossen@schloesserland-sachsen.de

Otevírací doba

Změny vyhrazeny

Vstupné

  • Vstupné 4,00 EUR
  • Snížené vstupné 3,00 EUR

Změny vyhrazeny